STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Ounasrinteen peruskoulu palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla

Rovaniemeläinen Ounasrinteen peruskoulu palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla ansiokkaasta ja monipuolisesta ja osallistavasta työstä turvallisuuden edistämiseksi oppilaitoksessa. Turvallisuuspalkinto luovutettiin 20:nnessä Opetusalan turvallisuusfoorumissa 6.5.2024. Samassa yhteydessä palkittiin helsinkiläisen Kontulan ala-asteen rehtori Marko Perkiö Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla.

Ounasrinteen peruskoulu palkittiin Opetusalan turvallisuuspalkinnolla

Napapiirillä oleva Ounasrinteen peruskoulu on arktisen alueen turvallisuusosaaja. Koulussa on 780 oppilasta ja 80 henkilökunnan jäsentä. Samassa kiinteistössä toimii myös neuvola, kirjasto ja nuorisotila. Ounasrinteen keskeisiä vahvuuksia on yhdessä tekeminen, jossa korostuvat henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen, kansainvälisyys ja kestävä elämäntapa sekä turvallisuusosaaminen. Keskiössä on ennakoiva turvallisuustyö, positiivinen asenne ja harjoittelu. Koulun turvallisuusvastaavat kouluttavat myös muiden koulujen henkilöstöä.

Ounasrinteen suvaitsevassa ja avoimessa ilmapiirissä pohditaan yhdessä turvallisuuden ratkaisuja ja kokeillaan rohkeasti uutta sekä kehitetään turvallisuuskulttuuria yhdessä tehden. Myös oppilaat ovat pienestä pitäen aktiivisesti mukana turvallisuusasioissa oppien erilaisia turvallisuustaitoja. Viestinnässä keskitytään huoltajia kannustamaan turvallisiin toimintatapoihin, ja sosiaalisen median kautta vahvistetaan turvallisuusasioiden näkyvyyttä. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on yhteinen tahtotila.

Palkitsemalla Ounasrinteen peruskoulun Opetusalan turvallisuuspalkinnolla halutaan korostaa, että turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä ja sitoutumista vaativaa työtä, joka edellyttää resurssointia ja sitoutumista. Turvallisuus rakentuu panostamalla sekä fyysiseen että psyykkiseen turvallisuuteen. Suomalaisen yhteiskunnan ja jatko-opintojen kannalta juuri peruskouluissa tehty työ oppilaiden osallistamiseksi on kaikkein hedelmällisintä.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto Marko Perkiölle 

Helsinkiläisen Kontulan ala-asteen rehtorin Marko Perkiön toiminnassa korostuu oma turvallisuusmyönteinen ajattelu ja vahva halu kehittää turvallisempaa koulua. Perkiö on omalla esimerkillään ja toiminnallaan saanut työyhteisöt ja lähikoulut mukaan turvallisuusmyönteiseen ajatteluun. Koulun henkilöstön turvallisuusmyönteistä ajattelua on tuettu sekä koulun sisäisellä, että ulkopuolisilla koulutuksilla. 

Kontulan turvallisuusosaamista on jaettu lähikouluille pitämällä luentoja turvallisesta koulupäivästä ja aloittamalla koulujen turvallisuusvastaavien verkostotapaamisia lähikoulujen kesken. Oppilaiden osallisuutta turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tuetaan tarjoamalla valinnaisaineena suosittua Arjen turvataidot -valinnaiskurssia.

Opetusalan turvallisuusfoorumi pidettiin jo 20:nnen kerran

Palkinnot luovutettiin 20:nnessä valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui yli 100 osallistujan monipuolinen joukko sivistyksen ja koulutuksen turvallisuudesta kiinnostuneita. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.

70184489