STT Uutiset

Etusivu > STT Uutiset > Kasvattajille on taattava mahdollisuus keskittyä toteuttamaan kasvatus- ja opetustehtäväänsä kokonaisvaltaisesti

Opetusalan turvallisuusfoorumin julkilausuma Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemisen ja ongelmien ennakoinnin tulee olla prioriteetti paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämä tarkoittaa säädöksien mukaisten tukipalveluiden sekä opiskeluhuollon pysyvien resurssien turvaamista. Näillä taataan kasvattajille työssään mahdollisuus hyvään kasvatukseen ja opetukseen, ja turvallinen koulu- ja kasvuympäristö sekä osallisuuden tunne oppimisen ja hyvän kasvun edellytyksille.

Kasvattajille on taattava mahdollisuus keskittyä toteuttamaan kasvatus- ja opetustehtäväänsä kokonaisvaltaisesti

Yllä mainittujen ennakoivien toimien lisäksi on huolehdittava, että fyysisesti tai psyykkisesti oireilevan lapsen tai nuoren tulee päästä lääkäriin, erikoissairaanhoitoon tai saada apua sosiaalihuollolta heti oireiden ilmaannuttua.

——

Opetusalan turvallisuusfoorumi on järjestetty vuodesta 2005 alkaen. Sen tarkoituksena on ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, edistää turvallisuuskulttuuria ja antaa käytännönläheisiä malleja toiminnan kehittämiseksi. Opetusalan turvallisuusfoorumi järjestettiin 6.–8.5.2024 nyt 20:nnen kerran. Suomen Palopäällystöliitto järjestää tilaisuuden yhteistyössä Opetushallituksen, aluehallintovirastojen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen Rehtorit ry:n, Pelastusopiston, Helsingin pelastuskoulun, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa.

70193038