Jäsentilaisuudet

Etusivu > Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston jaostokokous

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston jaostokokous

Rauman uusi paloasema, Kodisjoentie 23, Rauma, 26820

Registrations Closed

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston sääntömääräinen jaostokokous

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 15 §:ssä mainitut asiat. 

Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Esitetään liittohallituksen vahvistettavaksi jätettävä jaoston toimintasuunnitelma
5. Valitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi jaoston puheenjohtaja hänen ollessa erovuorossa
6. Valitaan johtokunnan jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen tilalle tämän toimikauden loppuajaksi 
7. Valitaan jaoston ehdokkaat liittohallitukseen
8. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten sille vähintään viikkoa aikaisemmin jättämät asiat ja esitykset