Jäsentilaisuudet

Etusivu > Syysliittokokous 2023

Syysliittokokous 2023

Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, 2. Krs., Helsinki, 00100

Imoittautuminen päättyy

Ilmoittaudu

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund ry:n syysliittokokous

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:ssä mainitut asiat.

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Vahvistetaan liiton seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
5. Päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuista
6. Vahvistetaan liiton seuraavan kalenterivuoden talousarvio
7. Valitaan seuraavaksi kolmeksi vuodeksi liittohallituksen puheenjohtaja hänen ollessa erovuorossa
8. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen tilalle tämän toimikauden loppuajaksi 
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä kummallekin varahenkilö. Tilintarkastajan ja tämän varahenkilön tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HTM).
10. Päätetään mahdollisista kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi kutsumisista
11. Päätetään muista liittohallituksen tai jaostojen vähintään neljä viikkoa ennen kokousta liittohallitukselle esittämistä asioista