Foorumit

Etusivu > SOTE-turvallisuusfoorumi 2024

SOTE-turvallisuusfoorumi 2024

Spektri Business Park, Duo-talo, Metsänneidonkuja 6, Espoo, 02130

Tapahtuma tuotetaan yhteistyössä Profession kanssa. Ilmoittautuminen tapahtumaan Profession tapahtumasivulta.

SOTE-turvallisuusfoorumi 2024 tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden sukeltaa syvemmälle sote-turvallisuuden maailmaan. Päivien aikana käsitellään ajankohtaisimpia teemoja aina turvallisuusjohtamisesta teknologiaan ja tekoälyyn sekä valmiuteen poikkeustilanteissa. Kuule uusimpia konkreettisia ratkaisuja ja kohtaa alan kovimpia osaajia.

Tiistai 29.10.

8.30 Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupala
   
9.00 Tervetuloa tapahtumaan!

Minna Peltomaa,
tietojohtamisen suunnittelija, TtM, Pirha

9.05 PUHEENVUORO
Turvallisuusyhteistyö eri toimijoiden välillä

Vesa-Pekka Tervo,
kehittämispäällikkö, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil
 • Toimijoiden välinen koordinaatio ja tehtävien jakaminen
 • Yhteistyön haasteet ja ratkaisut

9.50 PUHEENVUORO
Tiedonkulun ja viestinnän merkitys potilasturvallisuuden takaamiseksi

Minna Peltomaa,
tietojohtamisen suunnittelija, TtM, Pirha
 • Tiedonkulun varmistaminen potilasturvallisuuden takaamiseksi yli yksikkö- ja organisaatiorajojen
 • Käytännön ohjeet tehokkaaseen tiedonvälitykseen – Tarkistuslistan hyödyntäminen

10.30 Kahvitauko ja verkostoidu kollegoidesi kanssa

11.00 PUHEENVUORO
Miten esihenkilönä johdat yksikkösi turvallisuutta?

Mikko Korte,
osastonhoitaja, turvallisuuskoordinaattori, Tyks Psykiatria
 • Poikkeamailmoitukset osana arjen turvallisuuden kehittämistä
 • Henkilöstön resilienssin tukeminen
 • Case-esimerkki: Kun väkivaltaa tapahtuu – esihenkilö henkilöstönsä tukena
11.45 Lounas

12.45 KEYNOTE
Työ ei saa satuttaa - työhön liittyvä väkivallan uhka

Johanna Pulkkinen,
Työväkivallan erityisasiantuntija, Priimaaco
 • Miten riskienarvioinnit, työntekijöiden koulutus ja toimivat hälytysjärjestelmät voivat parantaa turvallisuutta ja vähentää väkivaltatilanteita?
 • Väkivallan uhan vähentäminen moniammatillisen yhteistyön ja yksilöllisesti räätälöityjen ratkaisujen avulla
13.30 PUHEENVUORO
Lääkitysturvallisuutta varmistavat toimintamallit

Lotta Schepel,
lääkitysturvallisuuspäällikkö, HUS
 • Riskilääkkeiden tunnistamiseen liittyvät menetelmät ja käytännöt
 • Lääkityspoikkeamien seuranta ja analysointi apuna lääkitysturvallisuuden parantamisessa
    
14.00 PALKINNON JAKO
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon jakaminen
Jussi Rapeli,
puheenjohtaja, Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

14.20 Kahvia ja verkostoitumista

14.50 CASE
Toimivan tarkistuslistan kehittäminen omaan yksikköön

Merja Sahlström,
erikoissuunnittelija, TtT, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
 • Tarkistuslistojen integrointi terveydenhuollon päivittäisiin prosesseihin
 • Mittareiden ja indikaattoreiden hyödyntäminen tarkistuslistojen tehokkuuden arvioinnissa

15.15 PUHEENVUORO
Hyvinvointialueen toiminnan turvaaminen

Janne Heikkilä,
valmiuspäällikkö, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
 • Hyvinvointialueen valmius ja varautuminen
 • Valmiussuunnittelu
 • Hälytyksen ohjautuminen hyvinvointialueelle

15.45 Yhteenveto päivästä

Minna Peltomaa,
tietojohtamisen suunnittelija, TtM, Pirha

Keskiviikko 30.10.

8.30 Aamupala ja ilmoittautuminen toiseen tapahtumapäivään

9.00 Tervetuloa toiseen tapahtumapäivään!

Minna Peltomaa,
tietojohtamisen suunnittelija, TtM, Pirha

9.05 KEYNOTE
Turvallisuuskulttuurin muuttuminen – minkälaisiin uhkiin tulee varautua tulevaisuudessa?

Jarno Limnéll,
kansanedustaja, kyberturvallisuuden työelämäprofessori, Aalto-yliopisto
 • Tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja reagointi
 • Uhkien monimuotoisuus ja jatkuvasti muuttuva luonne
 • Kyberturvallisuus ja perinteiset turvallisuusuhat

9.50 PUHEENVUORO
Valmius asiakkaiden turvallisuuden takaamiseen mahdollisessa poikkeustilanteessa

Pasi Raatikainen,
VSS erityissuunnittelija, Helsingin pelastuslaitos
 • Kuka, mitä, miten, milloin, missä ja miksi suojaan?
 • Väestön- ja sirpalesuojien käytettävyys
 • Ihmisten käyttäytyminen suojautumistilanteessa

10.20 Kahvia ja verkostoitumista

10.50 PUHEENVUORO
Sosiaalialan asiakasturvallisuus ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Saija Koskiniemi,
väitöskirjatutkija, hoitotieteen laitos, Itä- Suomen yliopisto
 • Reaaliaikaisten varoitusjärjestelmien merkitys ja niiden käyttöönoton haasteet sosiaalipalveluissa
 • Ilmoitusjärjestelmien kehittäminen asiakasturvallisuuden parantamiseksi
 • Työkulttuurin vaikutus asiakasturvallisuuteen sosiaalialalla

11.30 LOUNAS

12.30 ETÄPUHEENVUORO
Miten konenäköä voidaan hyödyntää turvallisuusnäkökulmasta?

Marko Muukka,
projektipäällikkö, TYKS Psykiatria, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
 • Kaatumisten ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisy- ja tunnistusjärjestelmä psykiatrisella osastolla
 • Mahdollisuudet & haasteet
13.00 PUHEENVUORO
Yksityisyydensuoja sosiaalisen median aikakaudella
Päivi Korpisaari,
viestintäoikeuden professori, varatuomari, Helsingin yliopisto
Miten toimia, jos asiakas videoi, valokuvaa tai nauhoittaa ääntä vastaanotolla?

13.40 Kahvitauko

14.10 PUHEENVUORO
Resilienssi ja selviytymisen lait

Timo Polari,
seikkailija, selviytyjä, luennoitsija & kirjailija
 • Miten ennaltaehkäistä kriisit ja miten toimia kriisitilanteissa
 • Vaeltajan selviytymistarina

14.40
Juontajan yhteenveto tapahtumapäivistä

Minna Peltomaa,
tietojohtamisen suunnittelija, TtM, Pirha