Foorumit

Etusivu > Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi

Piknik-risteily, Ensimmäinen linja, Turku, 20100

Osallistuminen päättyy

Ilmoittaudu

Tänä vuonna sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi toteutetaan Piknik-risteilynä Turun ja Maarianhaminan välillä. Foorumissa käsitellään toimialaan ajankohtaisia asioita turvallisuuden näkökulmasta. Turvallisuusfoorumiin ovat tervetulleita kaikki toimialan turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet. Foorumin järjestämisessä mukana: SPEK, TEHY, THL, Kuntaliitto, SUPER,, Hyvil, Ykköskodit, Varsinais-Suomen hyvinvontialue, Omaishoitajaliitto, Sosiaali- ja terveystoimiala Helsingin kaupunki ja Diakonissalaitos.

Turvallisuusfoorumin osallistumismaksu on 230 euroa/henkilö. Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoittautuneille lähetämme sähköisesti erillisen osallistumisvahvistuksen ja linkin noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Lisätietoja tilaisuudesta ja käytännön järjestelyistä antavat koulutuskoordinaattori Henriikka Majoniemi, 0440 343 112 ja koulutuspäällikkö Mikko Poutala, 044 7225 112 tai etunimi.sukunimi@sppl.fi

Herttoniemen ihme - PKS yhteinen varasairaala koronapandemiassa

Herttoniemen varasairaala, muutos tyhjillään olevasta, seniorikeskuksen käytössä olleesta tilasta kaikki vaatimukset täyttäväksi, vaativaa hoitoa antavaksi Helsingin sairaalan yksiköksi viikossa. Toiminnan käynnistyttyä varasairaalassa hoidettiin Uudenmaan kuntien potilaita. Varasairaalan henkilöstö koostui Helsingin, Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymän, Espoon ja Vantaan työntekijöistä. Yhteisellä varautumisella ja resursseilla luotiin toimiva yksikkö, joka oli hallinnollisesti sekä toiminnallisesti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluvan Helsingin sairaalaan yksikkö.

Kai Kalmari
valmiuspäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimiala Helsingin kaupunki

Asumisen monimuotoisuus ja turvallisuus tuetussa asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa

Sosiaalipalveluilla edistetään toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden monimuotoista asumista. Samaan aikaan monimuotoisen asumisten turvallisuudesta ei ole riittävästi tietoa. Puheenvuoron tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalihuollon palveluita säännöllisesti saavien henkilöiden eri asumismuotoihin liittyvistä turvallisuusnäkökulmista, kuvailla asumismuotoja, vertailla asumismuotojen turvallisuusriskejä ja vahvuuksia, arvioida asiakkaiden saaman tuen kattavuutta sekä palo- ja poistumisturvallisuutta eri asumis- ja palvelumuodoissa.

Alustuksen sisältö perustuu kuudesta ryhmähaastattelusta saatuun tietoon. Haastateltavina jokaisessa ryhmässä oli asiakas, tämän hoitaja, sekä toiminnanharjoittajan, tilaajan ja pelastuslaitoksen edustajat. Turvallisuutta tarkastellaan laaja-alaisen turvallisuuden mallilla, joka sisältää kymmenen turvallisuuden osa-aluetta. Tarkasteltavana on kuusi erilaista asiakasta ja kuusi erilaista asumis- ja palvelumuotoa.

Tulosten perusteella eri asumismuodoissa ja palveluissa on tekijöitä, jotka linkittyvät asiakkaan arjen ja asumisen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellista turvatekniikkaa oli käytössä harvoin, eikä sille ollut maksajaa. Puutteet ovat omiaan lisäämään hoitajien huolta asiakkaidensa turvallisuudesta. Ongelmiin tulisi etsiä ratkaisuja sosiaalihuollon ja pelastustoimen yhteistyössä. Lisäksi tulisi sopia kustannusten vastuunjaosta ja liittää rahoitus osaksi asumisratkaisuja.

Tarja Ojala
erikoistutkija SPEK

Paloteknisten laitteiden merkitys palveluasumisessa - CASE Omenamäki, Porvoo

Elokuussa 2022 varhain aamulla, syttyi yhdessä palvelukeskuksen asunnossa tulipalo. Tulipalo aiheutti asuntoon mittavia vahinkoja, mutta uhreilta onneksi vältyttiin. Esityksessä kuulemme palontutkijan kertomana, mikä merkitys tapauksessa oli henkilökunnan ja asukkaan omalla toiminnalla, sekä miten kiinteistön palotekniset laitteet todennäköisesti estivät suuremman onnettomuuden syntymisen. Kuulemme myös miten pelastuslaitos on tapauksen johdosta kehittämässä palvelukeskuksen turvallisuutta yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa.

Toni Riuttanen
palontutkija Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Sote-alojen työtapaturmatilastot

Sosiaali- ja terveysalan työt jakautuvat työtapaturmatilastoissa yksityiselle sektorille ja kuntasektorille, mikä vaikeuttaa toimialoittaista tarkastelua. Tästä syystä on hyödyllistä porautua tilastoaineistoon sektorin lisäksi ammattiluokittain. Ammattiryhmien välillä työpaikkatapaturmien taajuustasot ovat selvästi erilaisia.

Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet työtapaturmatilastossa poikkeuksellisia ja koronan myötä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet voimakkaasti. Työpaikkatapaturmien taajuusluvuissa on sekä kuntasektorilla pitkään jatkunut nousutrendi että erityisesti yksityisillä sosiaalihuollon laitospalvelutoimialoilla nähtävissä vuosina 2020-2021 tapaturmataajuuden jyrkkä nousu.

Janne Sysi-Aho
tietokanta-analyytikko, Tapaturmavakuutuskeskus TVK

Ikääntyneen turvallinen elämä kotona

Väestön ikääntyessä kotiin annettavien palvelujen tarve kasvaa. Julkinen sektori tarjoaa sosiaalipalveluina esimerkiksi kotipalvelua, kotisairaanhoitoa tai niiden yhdistelmää kotihoitoa. Asumista tuetaan myös erilaisilla tukipalveluilla, kuten ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto tai kauppa- ja muut asiointipalvelut. Nämä edellä mainitut palvelut auttavat kuntalaista asumaan kodissaan turvallisesti omannäköistään elämää.

Toiminnan taustalla on sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, jotka määrittelevät työtä ja annettavia palveluja. Arjen turvallinen toteutus asiakkaalle on eri alojen ammattilaisten yhteistyötä. Haasteena yhteistyön toteuttamiselle voi joskus olla erilaiset toimintakulttuurit- ja ympäristöt sekä ennen kaikkea asiakkaan yksilöllinen tarve. Tarpeeseen vastataan toimijoiden välisellä vuoropuhelulla. Ja työn sisällön avaamisella, johon puheenvuoro kotiin annettavien palvelujen osalta pyrkii.  

Anne Partti
hankekoordinaattori, Tulevaisuus kotona -hanke, Etelä-Savon Hyvinvointialue

Poistumisturvallisuusselvitys on kattava kuvaus toimintayksikön poistumisturvallisuudesta

Poistumisturvallisuusselvityksellä varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja asukasturvallisuus hätätilanteissa. Poistumisturvallisuusselvitysvelvoite perustuu siihen, että toimintayksikön asiakkailla on toimintarajoitteita. Alentunut havainto-, ymmärrys- ja/tai liikkumiskyky vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hätätilanteen vaatimat toimenpiteet onnistuvat vaaditulla nopeudella.

Poistumisturvallisuus perustuu aina kolmeen perustekijään: rakenteelliseen paloturvallisuuteen, palontorjuntatekniikkaan ja ihmisten tilannekohtaisesti oikeaan toimintaan. Puheenvuorossa käydään läpi poistumisturvallisuuden eri osa-alueet sekä tutustutaan vuoden 2022 aikana uudistuneeseen lomakkeeseen ja oppaaseen.

Suvi Fried
projektikoordinaattori, SPEK

Sosiaali- ja terveysalan palkinnon merkitys

Poliisi, pelastus- ja terveysala tekevät tiivistä yhteistyötä tapahtumaturvallisuuden parissa. Paikallisesta työstämme myönnettiin aiemmin otsikon mukainen tunnustus, ja esityksessämme käymme läpi palkinnon jälkeistä aikaa, ja pohdimme myönnetyn tunnustuksen valtakunnallista ja paikallista merkitystä tapahtumaturvallisuudelle.

Harri Aaltonen, komisario, Lupavalvontayksikön johtaja 
Lounais-Suomen poliisilaitos

Petri Salminen, turvallisuuskouluttaja, tapahtumaturvallisuusvastaava, Varsinais-Suomen hyvinvointialue


Aikataulu ja ohjelma tarkentuu myöhemmin. Risteilyyn sisältyy aamiainen, buffet-lounas ja kokoustarjoilut.

Lisää esiintyjiä ilmoitetaan pian!

Partti Anne
Hankekoordinaattori Tulevaisuus kotona -hanke, Etelä-Savon hyvinvointialue

Aaltonen Harri
komisario, Lounais-Suomen poliisilaitos

Sysi-Aho Janne
tietokanta-analyytikko, Tapaturmavakuutuskeskus TVK

Kalmari Kai
valmiuspäällikkö, Sosiaali- ja terveystoimiala Helsingin kaupunki

Salminen Petri
turvallisuuskouluttaja, Varsinais-Suomen hyvinvointalue

Fried Suvi
projektikoordinaattori, SPEK

Ojala Tarja
erikoistutkija, SPEK

Riuttanen Toni
palontutkija, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos