Seminaarit

Etusivu > Riskiasumisen turvallisuusseminaari

Riskiasumisen turvallisuusseminaari

Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään Valtatie 1, Tampere, 33100

Imoittautuminen päättyy

Ilmoittaudu
Palopäällystöliitto järjestää yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa viranomaisille ja sidosryhmille suunnatun riskiasumista käsittelevän turvallisuusseminaarin. Seminaarin tavoitteena on lisätä eri toimijoiden yhteistä näkemystä paloriskiasunnoista asumisturvallisuuden parantamiseksi, tukea yhtenäisten toimintamallien luomista lisäämällä tietoisuutta viranomaisten toiminnasta rajapinnoissa sekä vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä.

Yhteisenä tavoitteena asumisturvallisuuden parantaminen

Paloriskiasunnossa saattaa olla vakavia puutteita esimerkiksi poistumisturvallisuudessa, palokuormassa tai asukkaan omassa toimintakyvyssä. On olennaisen tärkeää, että henkilöt jotka työssään kohtaavat paloriskiasukkaita ja havaitsevat tilanteita, joissa ennalta ehkäisyllä kyettäisiin nostamaan turvallisuustasoa ja jopa ehkäisemään palokuolemia, ilmoittavat riskikohteista pelastusviranomaisille.

Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin

Paloriskiasumista koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu pelastuslain (379/2011) 42 § velvoitteeseen yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi

"Jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä pelastuslain 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä."

Osallistuminen

Tilaisuus on kaksi päiväinen. Ensimmäinen päivä painottuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa paloturvallisuuden parantamiseksi. Päivän aikana selkeytetään vastuita ja velvollisuuksia sekä avataan paloriskiasumisen problematiikkaa eri näkökulmista. Toinen päivä on suunnattu enemmän viranomaisyhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Osallistumismaksut

 • Kaksi päivää 320 euroa, sisältäen ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut
 • Yksi päivä 190, sisältäen ohjelman sekä ohjelman mukaiset tarjoilut (ei ensimmäisen päivän päivällistä).
 • Tilaisuutta on mahdollisuus seurata myös etänä, jolloin kahden päivän osallistuminen 250 euroa ja yhden päivän osallistuminen 150 euroa.
Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa (alv 0 %).

Majoitus

Olemme varanneet osallistujille majoituskiintiön Original Sokos Hotel Ilveksestä 29.-31.1. Yhden hengen standard huone 130 euro/yö ja kahden huone 150 euroa/yö.

Varaukset suoraan Sokos Hotels Myyntipalvelusta +358 300 870 000, sokos.hotels@sok.fi tai verkossa www.sokoshotels.fi. Varausta tehdessä mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus ”BSPPL”. Huonevaraukset tulee tehdä 22.1.2024 klo 18 mennessä.

30.1. Tiistai 
Päivän painopiste sidosryhmäyhteistyössä

Ohjelma 10.00-17.00

 • Mikä on paloriskiasunto?
 • Ilmoitusvelvollisuus ja ilmoitusmenettely
 • Paloriskiopas
 • Vakuutusyhtiön näkökulma
 • Turvallinen toiminta kohdeasunnoissa
 • Psyykkisen toimintakyvyn merkitys ja vaikutus
 • Hamstraajat ja keräilypakko

Yhteinen päivällinen n. 18.00

31.1. Keskiviikko
Päivän painopiste viranomaistoiminnan rajapinnoissa

Ohjelma 9.00-14.00
 • Mitä pelastusviranomaisen "oikeus suorittaa palotarkastus" mahdollistaa
 • Itsemääräämisoikeus
 • Edunvalvojan rooli
 • Moniviranomaistyön merkitys paloriskiasumisen prosessissa
Tarkempi ohjelma julkaistaan mahdollisimman pian esiintyjien vahvistuttua.