Opintopäivät

Etusivu > Onnettomuuksien ehkäisyn täydennyskoulutusohjelma

Onnettomuuksien ehkäisyn täydennyskoulutusohjelma

Registrations Closed

Tämä koulutus on tarkoitettu pelastuslaitosten valvontatyöhön osallistuvan henkilöstön peruskoulutukseksi. Koulutus antaa perustiedot päivittäisen valvontatyön suorittamiseen hyvän hallintotavan mukaisesti.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen sisältö on laadittu yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut palvelualueen asiantuntijoiden kanssa. Suunnittelun pohjana on käytetty kumppanuusverkoston laatimaa osaamisvaatimuskuvausta onnettomuuksien ehkäisytyöhön.

Koulutuksen keskeisimmät sisällöt:

 • Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan perusteet
 • Tavanomaiset valvontakohteet ja erilaiset käyttötavat
 • Rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet
 • Poistumisturvallisuuden
 • Pelastustoiminnan järjestelyihin liittyvä valvonta
 • Kemikaalivalvonnan perusteet
Koulutuksen tavoite
Koulutuksen jälkeen osallistuja tiedostaa pelastusviranomaisen valvontatoimintaan liittyvän lainsäädännön ja normiohjauksen sekä omaan edellytykset hyvän hallintotavan mukaiseen valvontatyöhön. Lisäksi yhtenäinen koulutus tukee verkostomaista työskentelyä ja vahvistaa valvontatyön valtakunnallista valvontatoiminnan yhdenmukaistamista.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat pelastuslaitosten, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) asiantuntijat.

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena koostuen kahdesta lähimoduulista ja kolmesta etämoduulista, jotka toteutetaan Palopäällystöliiton Howspace ympäristössä.

Kustannukset
Koulutuskokonaisuuden hinta on 790 euroa/osallistuja.

Koulutus on tarkoituksen mukaisinta suorittaa kokonaisuutena mutta tarvittaessa kiinnostuneilla on mahdollisuus päivittää omaan osaamistaan myös yksittäisen moduulien osalta. Verkkomoduulin hinta on 160 euroa ja kahden päivän lähimoduulin hinta 225 euroa.

Hinta sisältää opetuksen, verkko-oppimisympäristö ja siellä jaettavan materiaalin sekä lähipäivinä ohjelman mukaiset kahvit. Lähipäivien lounaat ja mahdolliset majoitukset omakustanteiset. 

Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa (alv. 0 %).

Koulutus toteutetaan Palosuojelurahaston yleisavustuksen tuella.

Lisätiedot
Lisätietoja koulutuksesta antaa mielellään koulutusjohtaja Tomi Timonen, 044 7334112 tai etunimi.sukunimi@sppl.fi

Koulutus koostuu kahdesta lähimoduulista ja kolmesta etämoduulista.

1. Moduuli 10.-11.5.2023, Pelastuskeskus Vantaa

 • Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan perusteet
 • Valvontakohteet ja erilaiset käyttötavat

  Kouluttajat: Riku Leppänen, Tapio Sten, Jauha Kauppinen, Hannu Rantanen
2. Moduuli 5.6.2023 verkossa
 • Rakenteellinen paloturvallisuus

  Kouluttajat: Ilpo Leino, Tapio Sten
3. Moduuli 6.6.2023 verkossa
 • Poistumisturvallisuus

  Kouluttajat: Ilpo Leino, Katri Aaltonen
4. Moduuli, syyskuun alku verkossa (päivämäärä vahvistuu)
 • Palotekniset ja pelastustoiminnan turvaaminen

  Kouluttajat: Lauri Lehto, Janne Rautasuo
5. Moduuli, 25.-26.9.2023 Keskuspaloasema, Tampere
 • Kemikaalivalvonta
Kouluttajat: Aatu Isotalo, Tuoman Klimoff


Ohjelman tarkemmat sisällöt ja aikataulut tarkentuvat mahdollisimman pian!