Työhyvinvointi

Etusivu > Mental Rescue Tools

Mental Rescue Tools

Radisson Blu Oulu, Hallituskatu 1, Oulu, 90100

Imoittautuminen päättyy

Ilmoittaudu
Mental Rescue Tools – psyykkisten voimavarojen vahvistaminen pelastusalalla

Tämä kaksipäiväinen mentaalikoulutus on suunnattu kaikille pelastustöissä ja ensihoidossa työskenteleville. Koulutus kehittää ja ylläpitää psyykkistä suorituskykyä, työssä jaksamista ja palautumista. Mental Rescue Tools -koulutuksen ensimmäinen päivä keskittyy psyykkisten voimavarojen ylläpitoon ja niitä tukevaan toimintaan, kun taas toinen päivä painottuu psyykkisen kestävyyden ja palautumisen tukemiseen. Mental Rescue Tools tarjoaa parhaita mentaalisia työkaluja, joilla voi olla ratkaiseva vaikutus yksilön- ja ryhmän hyvinvointiin tänään ja huomenna.  

Koulutus sopii sinulle, jos esimerkiksi:
 • työskentelet ensihoitajana, pelastajana, lääkintäesihenkilönä, paloesimiehenä, ensihoitolääkärinä
 • työskentelet pelastusalan esihenkilönä tai päällikkönä
 • koet stressaavia tilanteita työssäsi
 • huomaat jumiutuneesi kapeisiin toimintatapoihisi
 • kamppailet palautumisesi kanssa 
 • huomaat kyynistyneesi normaaliin elämään
 • olet kiinnostunut omasta tai työyhteisösi mentaalisesta toimintakyvystä
 • haluat jakaa tai käyttää mentaalisia työkaluja omassa työyhteisössäsi

Saat koulutuksesta:
 • mentaalisia työkaluja johtaa itseäsi ja/tai tiimiäsi
 • uusia työkaluja työssä jaksamiseen
 • työkaluja fyysiseen ja psyykkiseen palautumiseen
 • näkökulmia pelastusalan työhyvinvointiin
 • ymmärrystä psyykkistä suorituskykyä tukevasta työympäristöstä
 • kollegoiden näkökulmia
 • mahdollisuuden laajentaa omaa ajatteluasi
 • oivalluksia omista ja tiimin toimintatavoista
Mental Rescue Tools -toteutus
Koulutus toteutetaan lähityöskentelynä kahtena peräkkäisenä päivänä ja muodostuu teoriaosuuksista ja niihin liittyvistä harjoitteista. Harjoitteet sisältävät ajattelua ja pohdintaa, joita toteutetaan yksin tai pienryhmissä.Kustannukset ja aikataulut
Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 445 euroa/osallistuja, sisältäen arvonlisäveron 0 %. 

Hintaan sisältyy aamupala, lounas ja kahvit molempina päivinä. Lisäksi osallistuja saa päivien aikana jaetun koulutusmateriaalin.

Majoitus
Radisson Blu Oulu -hotellista on varattu majoituskiintiö. Varaukset tunnuksella SPPL2023 hotellin myytipalvelusta puh. 020 123 4730 tai sales.oulu@radissonblu.com. Huoneet ovat varattavissa 21.11. saakka. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa itse oman majoituksensa. 

Koulutus järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:


Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.11.2023. Koulutukseen mahtuu mukaan 20 osallistujaa ja heidät valitaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Lisätietoja koulutuksesta antavat mielellään kouluttajat Saku Sutelainen, saku.sutelainen@sppl.fi, 044 7567 112 ja Tuomas Forss, tuomas.forss@hotmail.com Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Saku Sutelainen ja Tuomas Forss. 

Saku Sutelainen
 • erityisasiantuntija, Suomen Palopäällystöliitto
 • työnohjaaja, jälkipurkuohjaaja ja -kouluttaja
 • palomies-ensihoitaja
Saku on pelastusalan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen asiantuntija. Hän on työnohjaaja sekä jälkipurkuohjaaja ja -kouluttaja, joka on tehnyt laajaa yhteistyötä muiden ensilinjan auttajaorganisaatioiden kanssa.

Saku teki 4,5 vuotta MentalFireFit-hanketta, jossa tuotiin pelastustoimeen ja ensihoitoon posttraumatyöpajat ja yksilöllinen vertaispurku sekä vahvistettiin työnohjauksen asemaa työhyvinvoinnissa.

Helsingin pelastuslaitoksella hän on työskennellyt 14 vuotta palomies-ensihoitajana, ja kokemusta löytyy niin kriisityöstä kuin psykiatriasta.

Sakulla on ensihoidon amk-tutkinto, työnohjaajan koulutus (STOry) sekä kriisi- ja traumatyön koulutuksia. Tällä hetkellä hän opiskelee kriisityön YAMK-tutkintoa ja lyhytterapiaopintoja.

”Kun palo sammuu, voi mieli jäädä kytemään. Omien kuormitusten heijastuminen läheisille ja työhön vaikutti siihen, että lähdin selvittämään taustavaikuttumiani. Sitä kautta mielen monimutkaisuus sai tutkimaan ja kiinnostumaan aiheesta lisää ja halun auttaa muita. – Miten jaksan syvemmin, jotta voin auttaa muita paremmin?”

Tuomas Forss
 • ensihoitaja (AMK)
 • psyykkinen valmentaja, Firstbeat-asiantuntija 
 • liikuntapsykologian ja psykologian lisäopinnot (JYU)

Tuomas on entinen huippu-urheilija ja nykyinen pitkän linjan ensihoitaja, joka on viimeiset vuodet perehtynyt psyykkisiin ominaisuuksiin ja niiden kouluttamiseen. Hänen koulutuksensa perustuvat tutkittuun tietoon ja tutkittuihin menetelmiin, joita on muokattu pelastusalalle sopiviksi. Tuomaksen koulutus yhdistelee urheilumaailmaa, pelastusalan arkea, psykologiaa ja fysiologiaa.

”Haluan tarjota konkreettisia keinoja kehittää alamme työssä jaksamista psyykkisten teemojen avulla ja saada psyykkiset voimavarat laajasti pelastusalan käyttöön. Uskon, että psyykkiset näkökulmat ovat ratkaiseva tekijä pelastusalan hyvinvoinnissa nyt ja tulevaisuudessa.”

1. päivä: Psyykkinen suorituskyky (Tuomas Forss)

8.30 Aamupala
9.00 Koulutus alkaa
 • Tiimityön psykologia
 • Fysiologinen kuormitus vuorotyössä (Firstbeat-dataa)
Lounas (sisältyy koulutusmaksuun)
 • Motivaatio: Mikä minua motivoi ja kuinka motivoida muita? 
 • Työvuoron nelikenttä
 • Päivän purku
16.30 Koulutuspäivä päättyy

2. päivä: Psyykkinen kestävyys (Saku Sutelainen)

8.30 Aamupala
9.00 Koulutus alkaa
 • Psyykkiset kuormitustekijät
 • Stressi: reaktiot ja vaikutukset
Lounas (sisältyy koulutusmaksuun)
 • Ensilinjan auttajan roolitasapaino
 • Palautuminen
 • Päivän purku
16.30 Koulutus päättyy